محصولات  ارگانیک  و سالم
محصولات  ارگانیک  به محصولاتی گفته میشود که در آن از کود و مواد شیمیایی استفاده نشده باشد.

ارگانیک  به شیوه یا طرز تولید و فرآوری و پرورش محصولات کشاورزی و دامی گفته میشود.
این دسته از محصولات کاملا ارگانیک،طبیعی و حاصل تولیدبدون مواد شیمیایی میباشند

کشاورزان  ارگانیک   از علف کش های شیمیایی،کشت مالچ ،کودهاو داروهای شیمیایی  برای بیماری های استفاده نمیکنند.

دامپروران ارگانیک  دام های خود را با مواد غذایی سالم و طبیعی تغذیه می کنند و مهم تر از همه امکان استفاده از فضاهای باز را برای آنها میسر می سازند.

 

محصولات  ارگانیک  و سالم محصولات  ارگانیک  به محصولاتی گفته میشود که در آن از کود و مواد شیمیایی استفاده نشده باشد. ارگانیک  به شیوه یا طرز تولید و فرآوری و پرورش محصولات کشاورزی و دامی گفته میشود. این دسته از محصولات کاملا ارگانیک،طبیعی و حاصل تولیدبدون مواد شیمیایی میباشند کشاورزان  ارگانیک   از علف کش های شیمیایی،کشت مالچ ،کودهاو داروهای شیمیایی  برای بیماری های استفاده نمیکنند. دامپروران ارگانیک  دام های خود را با مواد غذایی سالم و طبیعی تغذیه می کنند و مهم تر از همه امکان استفاده از فضاهای باز را برای آنها میسر می سازند.  

محصولات ارگانیک

در حال نمایش 1–12 از 85 نتیجه

X